Home კატეგორიის გარეშე ყველაზე ძლიერი ლოცვა ღმერთისადმი, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ

ყველაზე ძლიერი ლოცვა ღმერთისადმი, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ

0
144

ღმერთი გვიხსნის და გვეხმარება ლოცვებით. უძველესი დროიდან ყველა მორწმუნე უფლისკენ მიემართებოდა, იღებდა დახმარებას, დაცვას, კეთილდღეობას. შორეული წინაპრები ღმერთს ერთი ლოცვით მიმართავდნენ გაჭირვებისას და უკიდურეს შემთხვევებშიც.

 

რატომ ეწოდება ლოცვას ყველაზე ძლიერი და ეფექტური? იმტომ, რომ ის მხოლოდ ერთ ადამიანს კი არ დაეხმარა, არამედ ათასობით და მილიონობით ადამიანს. ეს ღმერთის მიმართ ძალიან საოცარი ლოცვაა. ჩვენი წინაპრები და ჩვენი თანამედროვეები მას ყველგან თან ატარებენ, იმახსოვრებენ და კითხულობენ მას ყოველდღიურად.

 

ამ ლოცვამ ათასობით მორწმუნე ციხიდან, ტყვეობიდან და სიკვდილით დასჯისგანა. ამ ლოცვით სამაჯურების, ამულეტებისა და ბროშურების შეძენა შეგიძლიათ. ეს გადაარჩენს და ბევრ ადამიანს დაეხმარება.

 

90-ე ფსალმუნი

1. რომელი დამკვიდრებულ არს შეწევნითა მაღლისაითა, საფარველსა ღმრთისა ზეცათაისა განისუენოს.

2. ჰრქუას უფალსა: ხელის აღმპყრობელი ჩემი ხარი შენ და შესავედრებელი ჩემი, ღმერთი ჩემი, და მე ვესავ მას.
3. რამეთუ მან გიხსნეს შენ საფრხისა მისგან მონადირეთაისა და სიტყვისა მისგან განსაკრთომელისა.
4. ბეჭთ-საშუალითა მისითა გფარვიდეს შენ, და საგრილსა ფრთეთა მისთასა ესვიდე; საჭურველად გარე-მოგადგეს შენ ჭეშმარიტებაი მისი.
5. არა გეშინოდის შიშისაგან ღამისა და ისრისაგან, რომელი ფრინავნ დღისი;
6. ღუაწლისაგან, რომელი ვალნ ბნელსა შინა, შემთხუევისაგან და ეშმაკისა შუა დღისა.
7. დაეცნენ მარცხენით შენსა ათასეულნი და ბევრეულნი – მარჯუენით შენსა, ხოლო შენ არა მიგეახლნენ.
8. ხოლო შენ თუალითა შენითა ჰხედვიდე და მისაგებელი ცოდვილთაი იხილო.
9. რამეთუ შენ, უფალი, ხარ სასოი ჩემდა და მაღალი გიყოფიეს შესავედრებელად შენდა.
10. არა შევიდეს შენდა ძვირი, და გუემაი არა მიეახლოს საყოფელთა შენთა.
11. რამეთუ ანგელოზთა მისთადა უბრძანებიეს შენთვის დაცუად შენდა ყოველთა შინა გზათა შენთა;
12. ხელთა მათთა ზედა აღგიპყრან შენ, ნუსადა წარსცე ქვასა ფერხი შენი;
13. ასპიტსა და ვასილისკოსა ზედა ხვიდოდი და დასთრგუნო შენ ლომი და ვეშაპი.
14. რამეთუ მე მესვიდა, და ვიხსნა იგი და დავიფარო იგი, რამეთუ იცნა სახელი ჩემი.
15. ხმა-ჰყოს ჩემდამო, და მე ვისმინო მისი და მის თანა ვიყო ჭირსა შინა; ვიხსნა იგი და ვადიდო იგი.
16. დღეგრძელობითა განვაძღო იგი და უჩუენო მას მაცხოვარებაი ჩემი.
ეს ლოცვა ძალიან უძველესია. იგი დაწერილი იყო რამდენიმე ათასი წლის წინ ქრისტეშობამდე, თავად დავით წინასწარმეტყველის მიერ, რომლითაც ღმერთი, როგორც ბიბლიაში ვხვდებით, ბევრს დაეხმარა უიმედო სიტუაციების მოგვარებაში.
ღმერთი ეხმარება ამ ლოცვით ექსტრემალურ და გადაუდებელი სიტუაციაში და ყველას, ვინც მას მიმართავს მფარველობისთვის. “იცხოვრე ღმერთის დახმარებით …” – ცნობილი და მარადიული სიტყვებია!
ლოცვა დაგეხმარებათ, თუნდაც ყველაზე სასტიკ და რთულ სიტუაციაში, უბედურებასა და მწუხარებაში! უბრალოდ ირწმუნეთ უფალი და წაიკითხეთ ეს ლოცვა, არა მხოლოდ მწუხარების დროს, არამედ ყოველდღე. შეინახეთ იგი თქვენს გულში. ღმერთი გიპასუხებთ!
Facebook კომენტარები

No Comments

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

დაკოპირება ისჯება კანონით

aviabiletebi